Gå til indhold

MYTE #5: Der findes ikke store hajer i Danmark

Det skal I under dette punkt

FÅ OVERBLIK

Start med at få overblik over de materialer, I har valgt at downloade. Besvar evt. følgende spørgsmål, inden I går videre:

  1. Har i fundet materiale, som bekræfter myten?
  2. Har i fundet materiale, som afkræfter myten?
  3. Er der noget af jeres materiale, der giver modstridende oplysninger?

KONKLUDER

Hvad er det vigtigste budskab i forhold til myten?

  1. Er myten sand eller falsk eller begge dele?
  2. Skriv jeres hovedbudskab ned på en linje

UDVÆLG

I skal nu til at vælge hvilke filmklip, billeder, grafikker mm., I vil bruge i jeres film. I behøver ikke at bruge alle klippene. I skal udvælge dem, som I synes passer bedst til det budskab I gerne vil formidle i filmen. I kan evt. supplere med jeres egne tegninger eller filmklip.

Grafikker

Danmarks hajer

Det menes, at der er observeret 17 hajarter i Danmark, hvoraf tre er usikre observationer, mens 14 med sikkerhed er set i de danske farvande, dog er nogle mere almindelige end andre.

En undervandskæmpe

Hajer findes i mange størrelser og verdens største fisk, hvalhajen, kan blive op 14 meter lang.

På udkig efter hajer

I Danmark er de fleste hajobservationer gjort i Nordsøen ved vestkysten og omkring Kattegat, da hajerne lever steder hvor saltholdigheden er høj. Pighajen er observeret helt ned til Østersøen, da den ikke er lige så følsom overfor lavere saltholdighed i vandet.


Billeder

Pighaj

Hammerhaj i silhuet

Grønlandshaj fanges til forskning. Er genudsat.

Småplettet rødhaj

Hvidhaj angriber

Hvalhaj

Dykker i oceanakvariet

Grønlandshaj


Videoer

Beboere og gæster i dansk farvand

Der er observeret 17 forskellige hajarter i de danske farvande. 14 af de arter er man helt sikre på, mens tre arter er usikre observationer. Andre hajer er kun sjældent på besøg omkring Danmarks kyster. Men i oceanakvariet på Den Blå Planet kan man se mange forskellige hajer blandt andet sorttippede revhajer og hammerhajer.

At spise, eller blive spist

De småplettede rødhajer lever på bunden af havet, hvor de finder deres føde som består af små fisk, krebsdyr og muslinger. Men nogle gange bliver de også selv middagsretten, for i England er det disse små hajer, der kan ende deres tilværelse ved siden af en omgang pommes frites i den kendte britiske ret ’fish and chips’! Småplettede rødhajer, der kan blive op til ca. 1 meter lange, lever i tempererede farvande i det nordøstlige Atlanterhav. Blandt andet findes de i Nordsøen og Kattegat.

Store eller små pletter?

Hvis man går en tur ved Vesterhavet, kan man være heldig at finde ægkapsler fra nogle af de danske hajer, som lever i Nordsøen. Det er ofte rødhajernes æg, som er skyllet i land. En af de tre rødhajer som lever i dansk farvand er storplettede rødhajer. De har, som navnet angiver større pletter end de småplettede rødhajer. De minder ellers meget om hinanden og har nogenlunde samme levevis. Men med en maxlængde på op til 1,6 meter bliver de storplettede rødhajer også længere end de småplettede rødhajer.

Hajernes kæmpe

Med en længde på op til 14 meter er hvalhajen verdens største haj. Men trods den massive størrelse spiser hvalhajen nogle af havets mindste beboere. Hvalhajer lever i tropiske og subtropiske vande, hvor de filtrerer vandet for plankton og småfisk.